Workshop Rabotilnica - designers and manufacturers together. Design workshop for developing new products and bringing them to the market. Уъркшоп Работилница, Работилница Шкорпиловци,Мебелен дизайн, дизайн на мебели, проектиране на мебели, промишлен дизайн.

Switch to desktop Register Login

RABOTILNICA 2022 REGISTRATION IS OPEN

 

 

The workshop dates are: from 17th June 2022 to 26th June 2022. 

The accommodation prices: 15 EUR (30 leva) per night with lunch and dinner included. 
There is а one-off participation fee of 25 EUR (50 leva). 

If you want to participate, fill in the form and attach your CV and portfolio here: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html 

The presentation date of the ideas in front of the manufacturers is 24-25th June. 

 The workshop has several additional small through its lection "Presenting ideas to manufacturing companies." All other small events would be a surprise for the approved participants until the event's start.  

   

The deadline for the applications is 31st May 2022. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Приемаме кандидати за уъркшоп Работилница 2022. 

Мястото е: Шкорпиловци 

Датите на Работилница 2022 са: от 17 Юни 2022 до 26 Юни 2022 

Цените за нощувка са: 30 лв. на човек с включени обяд и вечеря. 
Еднократна такса за уъркшопа - 50 лв. 

Ако желаете да кандидатствате за участие в Работилница 2022, попълнете данните си и прикрепете портфолио и CV на този линк: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html 

Финалните презентации пред производителите са на 24-25 Юни.   

 Работилница е съпроводена и с допълнителни събития като лекция на тема: “Представяне на идеи пред производител “. За останалите мини събития ще научат одобрените участници в началото на събитието. 

Крайния срок за записване е 31 Май 2022. 

Last Updated on Thursday, 12 May 2022 07:14

Hits: 1435

Rabotilnica 2019 registration is open

 

 

We are now accepting applications for the 2019 Rabotilnica workshop.

The place is: Shkorpilovtsi

The dates of the workshop are: from 17 June 2019 till 26 June 2019.
The accommodation prices: 11 EUR (22 leva) per night with lunch and dinner included.
There is а one-off participation fee of 25 EUR (50 leva).

If you want to participate, just fill in the form and attach your CV and portfolio here: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html

The presentation dates to showcase your ideas in front of the manufacturers are: 22-25th June.

Over the workshop we will do a prototyping class -"Producing a chair in metal" and "Solidworks basics" courses.

The deadline for the applications is 31 May 2019.

-------------------------------------------------------------------------------

Приемаме кандидати за уъркшоп Работилница 2019.

Мястото е: Шкорпиловци

Датите на Работилница 2019 са: от 17 Юни 2019 до 26 Юни 2019

Цените за нощувка са: 22 лв на човек с включени обяд и вечеря.
Еднократна такса за уъркшопа - 50 лв.

Ако желаете да кандидатствате за участие в Работилница 2019, попълнете данните си и прикрепете портфолио и CV на този линк: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html

Финалните презентации пред производителите са 22-25 Юни  

По време на Работилницата ще проведем и практическо занаятие - прототипиране на стол от метал,  и уроци по основни умения за работа със Solidworks.

Крайния срок за записване е 31 Май 2019.

Last Updated on Thursday, 16 May 2019 10:09

Hits: 5230

Registration now open - 2018 Rabotilnica workshop

 

 

We are now accepting applications for the 2018 Rabotilnica workshop.

The place is: Shkorpilovtsi

The dates of the workshop are: from 15 June 2018 till 24 June 2018.
The accommodation prices: 11 EUR (22 leva) per night with lunch and dinner included.
There is а one-off participation fee of 25 EUR (50 leva).

If you want to participate, just fill in the form and attach your CV and portfolio here: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html

The presentation dates to showcase your ideas in front of the manufacturers are: 22nd, 23rd and 24th June (Friday, Saturday and Sunday) .

Over the workshop we will do a prototyping class -"Producing a chair in metal" and also "Introduction product 3d visualisation" and "Solidworks basics" courses.

The deadline for the applications is 31 May 2018.

-------------------------------------------------------------------------------

Приемаме кандидати за уъркшоп Работилница 2018.

Мястото е: Шкорпиловци

Датите на Работилница 2018 са: от 15 Юни 2018 до 24 Юни 2018

Цените за нощувка са: 22 лв на човек с включени обяд и вечеря.
Еднократна такса за уъркшопа - 50 лв.

Ако желаете да кандидатствате за участие в Работилница 2017, попълнете данните си и прикрепете портфолио и CV на този линк: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html

Финалните презентации пред производителите са 22, 23 и 24 Юни (петък, събота и неделя) 

По време на Работилницата ще проведем и практическо занаятие - прототипиране на стол от метал, въвеждащи уроци - Визуализацията в продуктовия дизайн и Solidworks.

Крайния срок за записване е 31 Май 2018.

Last Updated on Friday, 13 April 2018 11:07

Hits: 5615

Call for entries open - 2017 Rabotilnica workshop

 

 

We are now accepting applications for the 2017 Rabotilnica workshop.

The place is: Shkorpilovtsi

The dates of the workshop are: from 15 June 2017 till 25 June 2017.
The accommodation prices: 11 EUR (22 leva) per night with lunch and dinner included.
There is а one-off participation fee of 25 EUR (50 leva).

If you want to participate, just fill in the form and attach your CV and portfolio here: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html

The presentation dates to showcase your ideas in front of the manufacturers are: 22nd, 23rd and 24th June (Thursday, Friday and Saturday) .

Over the workshop we will do a prototyping class -"Producing a chair in metal" and also "Introduction to photography" and "Solidworks basics" courses.

The deadline for the applications is 31 May 2017.

-------------------------------------------------------------------------------

Приемаме кандидати за уъркшоп Работилница 2017.

Мястото е: Шкорпиловци

Датите на Работилница 2016 са: от 15 Юни 2017 до 25 Юни 2017

Цените за нощувка са: 22 лв на човек с включени обяд и вечеря.
Еднократна такса за уъркшопа - 50 лв.

Ако желаете да кандидатствате за участие в Работилница 2017, попълнете данните си и прикрепете портфолио и CV на този линк: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html

Финалните презентации пред производителите са 22, 23 и 24 Юни (четвъртък, петък и събота) 

По време на Работилницата ще проведем и практическо занаятие - прототипиране на стол от метал, въвеждащи уроци по фотография и Solidworks.

Крайния срок за записване е 31 Май 2017.

Last Updated on Friday, 24 March 2017 11:49

Hits: 7935

Rabotilnica 2015 product won Furniture of the Year 2016 prize!

This year Furniture of the Year 2016 was awarded to a Rabotilnica 2015 product - chair and table GEOMETRY!

The set was designed and developed over the workshop and was presented at the The World of furniture exhibition in Sofia, Bulgaria.

-------------------------------------------------------------------------------

Наградата Мебел на годината 2016 беше присъдена на продукт от Работилница 2015 - стол и маса GEOMETRY!

Комплект Geometry беше проектиран и разработен по време на уъркшопа и беше представен на изложението Светът на мебелите - София, България

Last Updated on Sunday, 08 May 2016 12:26

Hits: 6188

Call for entries open - 2016 Rabotilnica workshop

We are now accepting applications for the 2016 Rabotilnica workshop.

The place is: Shkorpilovtsi

The dates of the workshop are: from 10 June 2016 till 20 June 2016.
The accommodation prices: 11 EUR (22 leva) per night with lunch and dinner included.
There is а one-off participation fee of 25 EUR (50 leva).

If you want to participate, just fill in the form and attach your CV and portfolio here: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html

The presentation dates to showcase your ideas in front of the manufacturers are: 18th and 19th June (Saturday and Sunday) .

 

The deadline for the applications is 31 May 2016.

-------------------------------------------------------------------------------

Приемаме кандидати за уъркшоп Работилница 2016.

Мястото е: Шкорпиловци

Датите на Работилница 2016 са: от 10 Юни 2016 до 20 Юни 2016

Цените за нощувка са: 22 лв на човек с включени обяд и вечеря.
Еднократна такса за уъркшопа - 50 лв.

Ако желаете да кандидатствате за участие в Работилница 2016, попълнете данните си и прикрепете портфолио и CV на този линк: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html

Финалните презентации пред производителите са 18 и 19 Юни (събота и неделя) 

 

Крайния срок за записване е 31 Май 2016.

Last Updated on Wednesday, 16 March 2016 18:54

Hits: 6962

Call for entries - 2015 Rabotilnica workshop

We are now accepting applications for the 2015 Rabotilnica workshop.

The place is: Shkorpilovtsi

The dates of the workshop are: from 13 June 2015 till 24 June 2015.
The accommodation prices: 11 EUR (22 leva) per night with lunch and dinner included.
There is а one-off participation fee of 25 EUR (50 leva).

If you want to participate, just fill in the form and attach your CV and portfolio here: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html

You will have different option to work:

- 1st week only - from 13th till 19th of June - presenting your ideas on 20/06 - Saturday;

- 2nd week only - from 19th till 24th of June - presenting your ideas on 24/06 - Wednesday;

- The whole period - from 13th till 24th of June - you can use both presentation dates to showcase your ideas in front of the manufacturers.

 

The deadline for the applications is 31 May 2015.

-------------------------------------------------------------------------------

Приемаме кандидати за уъркшоп Работилница 2015.

Мястото е: Шкорпиловци

Датите на Работилница 2015 са: от 13 Юни 2015 до 24 Юни 2015

Цените за нощувка са: 22 лв на човек с включени обяд и вечеря.
Еднократна такса за уъркшопа - 50 лв.

Ако желаете да кандидатствате за участие в Работилница 2015, попълнете данните си и прикрепете портфолио и CV на този линк: http://rabotilnica.com/participate/for-designers.html

Oтносно организацията, тази година дизайнерите ще имат възможност да участват по следните начини:

 - Участие само за първата седмица - от 13 до 19 Юни - презентации на 20/06 - Събота;

 - Участие само за втората седмица - от 19 до 24 Юни - презентация на 24/06 - Сряда;

 - Участие за целия период - от 13 до 24 Юни - участие на двете презентации.

 

 

Крайния срок за записване е 31 Май 2015.

Last Updated on Thursday, 09 April 2015 11:13

Hits: 8945

Some recent products from Rabotilnica workshop

We are happy to show the last products from the workshop, produced by GS MALMGREN - http://gsmalmgren.eu/

Designers: Martina Krastev, Boryana Petrova, Maya Ivanova, Manon de VANSSAY, Velichko Velikov

 

Last Updated on Thursday, 09 April 2015 10:55

Hits: 7085

Read more: Some recent products from Rabotilnica workshop

Design © Rabotilnica.com | © Design and development velichko velikov. All rights reserved.

Top Desktop version